Om Døgnvagten

Døgnvagten yder råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Råd og vejledning kan foregå i hjemmet, i Døgnvagtens lokaler eller pr. telefon. 

Døgnvagten koordinerer og deltager i politiafhøringer og retsmøder, der involverer unge under 18 år. 

Døgnvagten hjælper med vurdering af hjemsendelser fra København til danske og udenlandske destinationer, hvis en borger af sociale årsager ikke kan komme hjem. 

Døgnvagten vurderer og visiterer til krisecentre for borgere i Københavns Kommune og kan være hjælpe med at få fat i den rette socialvagt, hvis en borger fra en anden kommune eller et andet land henvender sig. 

Døgnvagten varetager forpligtelser omkring anbringelser af børn og unge uden for hjemmet om aftenen, om natten og i weekenden. Anbringelser kan være frivillige efter Lov om social service § 52 eller være tvangsmæssige efter Lov om social service § 58.

Alle, der henvender sig til Døgnvagten, har mulighed for at være anonym. Læs mere om anonymitet her.

Se også

Ungesamråd            |            Publikationer            |            Brand- og kriseberedskab            |            Projekter