Du kan på alle tider af døgnet henvende dig til Den Sociale Døgnvagt for råd og vejledning, både i forhold til din egen familie eller en familie, du kender. Vi kan også henvise dig til rette sted at søge råd og vejledning, telefonrådgivning, Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Voksne.

Om aftenen, natten og i wekeenden er det Den Sociale Døgnvagt, der overtager Borgercenter Børn og Unges opgaver i forbindelse med kontakt til familier med børn og unge under 18 år med akutte, sociale problemer. Det betyder, at vi kan tage på hjemmebesøg, vi kan mægle ved konflikter, vi kan hjælpe børn, der ikke længere kan være i hjemmet og meget andet.

Er du bekymret for et barn? Underret Københavns Kommune her.

Når du henvender dig til Den Sociale Døgnvagt, har du altid mulighed for at være anonym. Læs mere om anonymitet her.