Ungesamråd

Samrådet har til opgave at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet.

Ungesamrådet i København

Ungesamrådet i Københavns Politikreds er et samarbejde mellem de sociale myndigheder, kriminalforsorgen og anklagemyndigheden. Samrådet har til opgave at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet og som fremstilles i grundlovsforhør.

Ungesamrådets primære opgave er at komme med indstillinger til retten om sanktionsvalg, hvis den unge kendes skyldig.

Grundtanken bag samrådet er, at det kriminalretslige system og det sociale system ofte kan have gavn af at komme med en fælles anbefaling om, hvilke sanktioner og hvilken indsats den unge kan have brug for. Det overordnede formål med Ungesamrådet er at mindske fremtidig kriminalitet

Formålet med samrådet er at sikre et bedre samarbejde mellem samrådets parter og sikre, at den unge modtager den bedst mulige foranstaltning i forbindelse med en evt. dom. Med den bedst mulige foranstaltning forstås en helhedsorienteret indsats, der tager højde for særlige behov hos den unge og sigter mod at forebygge yderligere kriminalitet, samtidig med at sanktionen står mål med den form for kriminalitet, som den unge har begået.

Hvilke sager tager ungesamrådet op?

Ungesamrådet behandler alle sager, hvor et ungt menneske under 18 år har begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet og fremstilles i grundlovsforhør.

Kontakt