Til studerende

Læs mere om, hvad du kan bruge Døgnvagten til, hvis du er studerende og skal i praktik eller skal skrive en opgave.

Døgnvagten har en bred målgruppe. Vi er til for alle københavnske borgere med akutte, sociale problemer uanset alder. Vi hjælper fx kriseramte familier, unge under 18, der har begået kriminalitet, hjemløse, udsatte børnefamilier og mange andre.

Det er socialrådgivere og pædagoger, der varetager rådgivning og myndighedsarbejde i Døgnvagten. Socialrådgivere og pædagoger varetager de samme opgaver uanset uddannelsesbaggrund. Udover socialrådgivere og pædagoger er der i Døgnvagten også ansat akademiske medarbejdere.

Praktikant i Døgnvagten

Døgnvagten modtager fast praktikanter fra både socialrådgiver- og pædagoguddannelsen. Derudover modtager Døgnvagten også praktikanter fra andre relevante uddannelser, fx indenfor kriminologi, når det er muligt.

Som praktikant i Døgnvagten har du i samarbejde med din vejleder og øvrige kollegaer mulighed for at arbejde med rådgivning og sagsbehandling, herunder:

  • Telefonisk rådgivning: Døgnvagten tilbyder rådgivning, hvor borgere kan henvende sig med alle slags problemstillinger og spørgsmål også anonymt. Døgnvagten vil på bedst mulig måde rådgive, og henvise i forhold til den enkelte borgers situation og problemstilling.     
  • Rådgivningssamtaler i Døgnvagten: Alle borgere kan henvende sig døgnet rundt hele året og få akut rådgivning eller blive henvist til rette tilbud.
  • Retsrepræsentation: Praktikanten kan deltage i afhøringer, dommervagtfremstillinger og fristforlængelser, hvor Døgnvagtens rolle er, at varetage de unges rettigheder.  
  • Hjemmebesøg/kontrol besøg: Praktikanten kan evt. få mulighed for at komme med på enkelte hjemmebesøg, men dette afhænger af opgaven og familien.
  • Skriftligt arbejde: I Døgnvagten fylder det skriftlige arbejde meget.  Alt arbejde dokumenteres i forskellige programmer og journaler.

I Døgnvagten er det svært at planlægge hvad der skal ske, da det meste af arbejdet er akut. Der kan både være travle vagter og stille vagter. Som praktikant har man flest dag eller aftenvagter og enkelte nattevagter. Du kan læse mere om Døgnvagten som praktiksted i praktidstedsbeskrivelsen længere nede på siden.

Hvis du skal skrive opgave

Hvis du er studerende på en relevant uddannelse og skal skrive en opgave indenfor et af de temaer, som Døgnvagten beskæftiger sig med, er du altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål. Så skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.