Til sagsbehandlere

Her kan du læse om, hvad du som sagsbehandler kan bruge Døgnvagten til.

Til sagsbehandlere for børn og familier

Børnefamiliecenter København og Handikapcenter København er Døgnvagtens tætteste samarbejdspartnere. Døgnvagten har mulighed for at varetage en lang række myndighedsopgaver på vegne af og i samarbejde med børnefamilieenhederne og HCK. Døgnvagten tilbyder også gerne faglig sparring og drøftelse af komplicerede, akutte problemstillinger og ønsker så vidt mulig at være behjælpelig der, hvor vi kan, og hvor det er hensigtsmæssigt for familierne.

Du kan som sagsbehandler kontakte Døgnvagten, hvis der er behov for, at vi aflægger et omsorgs- eller kontrolbesøg eller varetager andre opgaver i en børnefamilie udenfor myndighedscentrenes åbningstid – dvs. i aftentimerne, i weekenden eller i helligdage. Det kan fx være, hvis det ikke er lykkedes dig at få kontakt til familien om dagen, og du er bekymret for, hvordan børnene har det.

Er du i tvivl om Døgnvagten kan varetage en opgave, kan du altid ringe og drøfte den med os.

Når du som sagsbehandler ringer til Døgnvagten for at bestille en opgave

For at Døgnvagten bedst muligt kan arbejde i sager, er det vigtigt, at vi modtager så mange oplysninger som muligt omkring den familie og de børn, som du henvender dig om. Når du ringer til Døgnvagten, vil vi derfor gerne vide noget om:

  • bekymringen for børnene eller den unge
  • formålet med opgaven
  • forældremyndighed og netværk
  • aktuelle og tidligere foranstaltninger som fx anbringelse og sikkerhedsplan
  • behov for tolk, telefonnummer. m.m.
  • hvad gør opgaven akut

Det er også vigtigt for os at vide, om et hjemmebesøg er uanmeldt, eller om familien ved, at vi kommer, og hvad deres eventuelle holdning er til hjemmebesøget. Vi skal også vide, om der af sikkerhedsmæssige årsager er behov for, at vi skal have politiet med. Desuden skal vi vide, om bekymringen for børnene er så alvorlig, at vi skal gennemtvinge adgang til hjemmet med politiets hjælp (jf. Lov om Social Service § 64).

Døgnvagten vil lave et skriftligt dokument, der er tilgængelig i CSC, når opgaven er udført. Hvis der er alvorlige bekymringer i en sag, eller hvis der er kommet væsentlige nye oplysninger, vil vi ringe til børnefamilieenheden den næstfølgende hverdag.

Til sagsbehandlere for voksne borgere

Døgnvagten arbejder tæt sammen med Socialcenter København, servicemodtagelsen, hjemløseenheden og voksenenhederne. Døgnvagten hjælper borgere med akut opståede sociale problemer uden for Socialcenter Københavns åbningstid.

Det kan fx være rådgivning af kriseramte kvinder og henvisning til krisecentre, der står uden bolig, samt generel rådgivning af voksne borgere.

Døgnvagten kan også være behjælpelig, hvis inden- og udenlandske borgere har brug for hjælp til at komme hjem. Hjælpen kan fx bestå i at understøtte kontakten til eget netværk eller hjemkommune eller hjælp til at bestille en billet. Vær dog opmærksom på, at Døgnvagten ikke yder økonomisk hjælp, så al hjælp til fx billetter vil være tilbagebetalingspligtigt.

Hvis du henviser en borger til at tage kontakt til Døgnvagten, er det en stor hjælp for både os og borgeren, hvis du ringer til os, inden borgeren kommer, og fortæller os, hvad henvendelsen drejer sig om. På den måde kan vi hurtigere hjælpe borgeren videre.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Døgnvagten kan være behjælpelig med en opgave, er du altid velkomment il at ringe til os, så vi sammen kan afklare det.

Økonomisk hjælp

Døgnvagten yder ikke økonomisk hjælp til borgere.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.