Til hospitaler

Er der akut bekymring for et barn uden for kommunens åbningstid, skal I kontakte Døgnvagten.

Er der akut bekymring for et barn i forbindelse med en henvendelse til et hospital, skal I kontakte Døgnvagten udenfor kommunens normal åbningstid. Det kan fx være, hvis en mor eller far bliver akut indlagt på såvel somatisk som psykiatrisk afdeling, og der ikke er noget netværk til at tage sig af børnene.

Der kan også være tale om, at et barn skal undersøges med skader, der giver bekymring eller mistanke om, at barnet har været udsat for overgreb fx vold eller seksuelle overgreb. Døgnvagten vil i samarbejde med hospitalet og evt. politi koordinere indsatsen og sørge for at barnet bliver bragt i sikkerhed, hvis der er behov for det.

Når Døgnvagten kontaktes, er det vigtigt, at vi får så konkrete beskrivelser af bekymringerne som muligt, så vi har mulighed for at handle ud fra dem.

Hvis jeres henvendelse drejer sig om en familie, der befinder sig på hospitalet, skal I gerne kontakte os, mens familien er der. Så vil vi bestræbe os på at komme ud på hospitalet og tale med familien, hvis det er akut.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.