Brugertilfredshed i Døgnvagten/SOF

Kære forældre eller værge til barn/ung, som har været i kontakt med Døgnvagten

Vi er i gang med at undersøge, om børn og unge er tilfredse med den støtte og rådgivning, som de modtager her i Døgnvagten. Undersøgelsen er et led i en samlet brugertilfredshedsundersøgelse i Socialforvaltningen. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan borgere oplever deres kontakt med Socialforvaltningen, og hvordan de sociale indsatser kan forbedres og udvikles i fremtiden.

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse med få spørgsmål, hvor dit/jeres barn skal svare på spørgsmål om sin tilfredshed med Døgnvagten. Børn og unge, der er 12 år eller ældre, vil blive tilbudt at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er anonym, så det vil ikke være muligt at se, hvad dit/jeres barn har svaret. Den finder sted i perioden fra 9. april til 4. maj 2015.

Hvis barnet er under 15, skal vi have tilladelse fra forældre eller værge til at barnet må deltage i undersøgelsen, hvis han/hun gerne vil være med. Hvis du/I ikke ønsker at dit/jeres barn skal deltage i undersøgelsen, skal dit barn undlade at besvare spørgeskemaet.

Vi undersøger desuden forældres tilfredshed med den indsats, deres barn modtager her i Døgnvagten og derfor inviteres du/I også til at deltage i undersøgelsen. Hvis du ønsker at deltage, kan du finde spørgeskemaet på Døgnvagtens hjemmeside – du kan også finde spørgeskemaet her.

Du kan læse mere om brugertilfredsundersøgelsen i Socialforvaltningen på www.kk.dk/brugertilfredshed. Du er også velkommen til at kontakte os for mere information.

Med venlig hilsen

Døgnvagten